หนูน้อยวงกลมสีแดง
กับหนูน้อยวงกลมสีดำ

あかまるちゃんと
くろまるちゃん

สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

เรื่อง: Yoshi Ueno
ภาพ: Katsu Muramatsu

Publications Catalog

Specifications:

พฤศจิกายน 2549

8 x 8 นิ้ว

4สี

ปกแข็ง

28 หน้า

230 บาท

ISBN974-94757-0-4

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

นิทาน 2 ภาษาญี่ปุ่น – ไทย เป็นเรื่องของหนูน้อยวงกลมสีแดงกับหนูน้อยวงกลมสีดำเป็นพี่น้องกัน

ทั้ง 2 วงชวนกันมาเล่นแปลงร่าง เมื่อหนูน้อยวงกลมสีแดงแปลงร่างเป็นลูกเชอรี่ หนูน้อยวงกลมสีดำก็

แปลงร่างเป็นลูกอ๊อด อยากรู้ไหมว่าทั้งสองยังเป็นร่างเป็นอะไรได้อีก

ตัวอย่าง